Çözüldü745 görüntülenmeLoraproje rssi
0

#include "Arduino.h"<br />#include "LoRa_E22.h"<br />#define DESTINATION_ADDL 3<br />#include <HardwareSerial.h><br />#define M0 32 //3in1 PCB mizde pin 7<br />#define M1 33 //3in1 PCB mizde pin 6<br />#define RX 27 //3in1 PCB mizde pin RX<br />#define TX 35 //3in1 PCB mizde pin TX<br />HardwareSerial fixajSerial(1);<br />LoRa_E22 e22ttl(TX, RX, &fixajSerial, UART_BPS_RATE_9600);<br /> void printParameters(struct Configuration configuration);<br />  void setup() {<br />  Serial.begin(9600);<br />  delay(500);<br />    // Startup all pins and UART<br />  e22ttl.begin();<br />      ResponseStructContainer c;<br />    c = e22ttl.getConfiguration();<br />    // It's important get configuration pointer before all other operation<br />    Configuration configuration = *(Configuration*) c.data;<br />    Serial.println(c.status.getResponseDescription());<br />    Serial.println(c.status.code);<br />      printParameters(configuration);<br />    c.close();<br />      Serial.println("Hi, I'm going to send message!");<br />    // Send message<br />  ResponseStatus rs = e22ttl.sendFixedMessage(0, DESTINATION_ADDL, 23, "Hello, world?");<br />  // Check If there is some problem of succesfully send<br />  Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />}<br />  void loop() {<br />    // If something available<br />  if (e22ttl.available()>1) {<br />      // read the String message<br />    ResponseContainer rc = e22ttl.receiveMessageRSSI();<br />    // Is something goes wrong print error<br />    if (rc.status.code!=1){<br />        Serial.println(rc.status.getResponseDescription());<br />    }else{<br />        // Print the data received<br />        Serial.println(rc.status.getResponseDescription());<br />        Serial.println(rc.data);<br />        Serial.print("RSSI: "); Serial.println(rc.rssi, DEC);<br />    }<br />  }<br />  if (Serial.available()) {<br />      String input = Serial.readString();<br />      e22ttl.sendFixedMessage(0, DESTINATION_ADDL, 23, input);<br />  }<br />}<br />  void printParameters(struct Configuration configuration) {<br />    Serial.println("----------------------------------------");<br />      Serial.print(F("HEAD : ")); Serial.print(configuration.COMMAND, HEX);Serial.print(" ");Serial.print(configuration.STARTING_ADDRESS, HEX);Serial.print(" ");Serial.println(configuration.LENGHT, HEX);<br />    Serial.println(F(" "));<br />    Serial.print(F("AddH : ")); Serial.println(configuration.ADDH, HEX);<br />    Serial.print(F("AddL : ")); Serial.println(configuration.ADDL, HEX);<br />    Serial.print(F("NetID : ")); Serial.println(configuration.NETID, HEX);<br />    Serial.println(F(" "));<br />    Serial.print(F("Chan : ")); Serial.print(configuration.CHAN, DEC); Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.getChannelDescription());<br />    Serial.println(F(" "));<br />    Serial.print(F("SpeedParityBit   : ")); Serial.print(configuration.SPED.uartParity, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.SPED.getUARTParityDescription());<br />    Serial.print(F("SpeedUARTDatte   : ")); Serial.print(configuration.SPED.uartBaudRate, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.SPED.getUARTBaudRateDescription());<br />    Serial.print(F("SpeedAirDataRate  : ")); Serial.print(configuration.SPED.airDataRate, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.SPED.getAirDataRateDescription());<br />    Serial.println(F(" "));<br />    Serial.print(F("OptionSubPacketSett: ")); Serial.print(configuration.OPTION.subPacketSetting, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.OPTION.getSubPacketSetting());<br />    Serial.print(F("OptionTranPower  : ")); Serial.print(configuration.OPTION.transmissionPower, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.OPTION.getTransmissionPowerDescription());<br />    Serial.print(F("OptionRSSIAmbientNo: ")); Serial.print(configuration.OPTION.RSSIAmbientNoise, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.OPTION.getRSSIAmbientNoiseEnable());<br />    Serial.println(F(" "));<br />    Serial.print(F("TransModeWORPeriod : ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.WORPeriod, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getWORPeriodByParamsDescription());<br />    Serial.print(F("TransModeTransContr: ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.WORTransceiverControl, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getWORTransceiverControlDescription());<br />    Serial.print(F("TransModeEnableLBT : ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.enableLBT, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getLBTEnableByteDescription());<br />    Serial.print(F("TransModeEnableRSSI: ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRSSI, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getRSSIEnableByteDescription());<br />    Serial.print(F("TransModeEnabRepeat: ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRepeater, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getRepeaterModeEnableByteDescription());<br />    Serial.print(F("TransModeFixedTrans: ")); Serial.print(configuration.TRANSMISSION_MODE.fixedTransmission, BIN);Serial.print(" -> "); Serial.println(configuration.TRANSMISSION_MODE.getFixedTransmissionDescription());<br />        Serial.println("----------------------------------------");<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Eylül 6, 2022
0

parametreler de aşağıdaki gibi siteye bağlı kalınarak düzenlenmiştir.

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Eylül 6, 2022
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Sidebar
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.