Çözüldü1.42K görüntülenmeLoraesp8266 lorae32
0

Kodlarım ve bağlantılarım bu şekilde ama 19.2 değerini esp8266 kartında göremiyorum 

Sipariş No: 6526828

// Nano Kod //<br />#include \"LoRa_E32.h\"<br />#include <SoftwareSerial.h><br />SoftwareSerial mySerial(10, 11); // Arduino RX <-- e32 TX, Arduino TX --> e32 RX<br />LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />  struct Signal {<br />  char type[15];<br />  byte temp[4];<br />} data;<br />  void setup() {<br />  Serial.begin(9600);<br />  e32ttl.begin();<br />  delay(500);<br />}<br />  void loop() {<br />  while (e32ttl.available() > 1) {<br />      // Gelen mesaj okunuyor<br />    ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));<br />    struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;<br />    Serial.print(\"Gelen Messaj: \");<br />    Serial.println(data.type);<br />    rsc.close();<br />      //Gönderilecek paket veri hazırlanıyor<br />    struct Signal {<br />      char type[15] = \"Bebek Odası\";<br />      byte temp[4];<br />    } data2;<br />      *(float*)(data2.temp) = 19.2;<br />                  ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 1, 20, &data2, sizeof(Signal));<br />    Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />    }<br />  }

//Esp8266 Nodemcu //<br />#include \"LoRa_E32.h\"<br />#include <SoftwareSerial.h><br />  SoftwareSerial mySerial(D2, D3);<br />  /*<br />   Pinler   Arduino Nano  Lora E32 433T20d<br />                  11        3<br />                  10        4<br />*/<br />  LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />  struct Signal {<br />  char type[15] = \"Fixaj.com\";<br />  byte temp[4];<br />} data;<br />    void setup() {<br />  Serial.begin(9600);<br />  e32ttl.begin();<br />  delay(500);<br />}<br />  void loop() {<br />    ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 2, 20, &data, sizeof(Signal));<br />  Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />    delay(2000);<br />    while (e32ttl.available() > 1) {<br />    ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));<br />    struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;<br />    Serial.print(\"Yer: \");<br />    Serial.println(data.type);<br />    Serial.print(\"Ortam Sıcaklığı: \");<br />    Serial.println(*(float*)(data.temp));<br />    rsc.close();<br />  }<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Aralık 19, 2022