E70 433NW30S

Yepyeni bir modül, tam istediğiniz özellikler ve uygun fiyat. E70 LoRa modülleri ile 200 noktaya kadar aynı anda veri transferi yapabileceksiniz ve bekleme, tarama usülüne gerek kalmadan veri kayıpsız veri transferi yapabileceksiniz.

Parametre ayarlarını da vermek oldukça kolay bu modül de. AT komutları ile istediğiniz parametre ayarını herhangi bir usb dönüştürücüye ihtiyaç duymadan yapabileceksiniz.

İndirme Dosyaları

Satın Alma

E70 433NW30S FULL Set
E70 433NW30S FULL Set

Hızlıca ağ kurmanız için gerekli olan her şey bir arada uygun fiyata.

Örnek Kodlar:

Merkez modül kodları (esp32 ve 3in1 ESP PCB için)

#include <HardwareSerial.h>
#define M0 32 // 3in1 PCB mizde pin 7
#define M1 33 // 3in1 PCB mizde pin 6
#define RX 27 // Lora nın 3. pini RX in ESP32 de hangi pine bağlı olduğu
#define TX 35 // Lora nın 4. pini TX in ESP32 de hangi pine bağlı olduğu

HardwareSerial fixajSerial(1);

unsigned long kanalBekleme_sure = 0;
int kanalBekleme_bekleme = 3000;
bool ayarMod = false;
byte e = 0;

struct Signal {
 char type[30];
 byte temp[4];
} mesaj;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 fixajSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, TX, RX);
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, 0); // coordinator mode m0=0, m1=0 | normal mode m0=1, m1=0
 digitalWrite(M1, 0);
 pinMode(14, OUTPUT);
 Serial.println("Fixaj.com baslat...");
 delay(2000);

 ayarMod = false;
 //ayarDegis(); //ayarDegis ve mevcutAyarlar metodunu aynı anda çağırmayınız.
 mevcutAyarlar();
}

void loop() {

 if (ayarMod) {

  if (Serial.available()) {
   fixajSerial.write(Serial.read());
  }

  if (fixajSerial.available()) {
   Serial.write(fixajSerial.read());
  }

 } else {

  if (millis() > kanalBekleme_sure + kanalBekleme_bekleme) {
   kanalBekleme_sure = millis();
   e++;
   strcpy(mesaj.type, "Sanliurfa Merkez");
   *(int *)(mesaj.temp) = e;
   gonder(&mesaj);
  }

  while (fixajSerial.available()) { 
   receive(&mesaj);
   Serial.print("type: ");
   Serial.println(mesaj.type);
   Serial.print("değer: ");
   Serial.println(*(int *)(mesaj.temp));

   /*
   Serial.print("RSSI: ");
   char rssi[1];
   fixajSerial.readBytes(rssi, 1);
   Serial.println(rssi[0], DEC);
   */
  }
 }
}

void gonder(Signal *mdata) {
 fixajSerial.write((uint8_t *)mdata, sizeof(Signal));
}

bool receive(Signal *mdata) {
 return (fixajSerial.readBytes((uint8_t *)mdata, sizeof(Signal)) == sizeof(Signal));
}

/*
ayarDegis fonksiyonu parametre ayarlarını nasıl değiştireceğinizi 
gösterir. Örnek olarak bazı ayarlar yapılmıştır.
*/

void ayarDegis() {
 if (ayarMod) {
  fixajSerial.print("++");
  delay(100);
  fixajSerial.print("+++"); // Ayarlar ekranına giriş
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+WMCFG=0"); // 0 coordinatör, 1 Node, 4 default
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PIDCFG=1453"); //ağ şifresi
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+CNCFG=5"); //the channels are only 0,1,2,3,4,5,6 and 128.
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFOCFG=0"); // 0 boardcast gibi, 1 data+long adres, 3 data+ RSSI
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFICFG=0"); //0 input broadcast, 1 short adres + data, 2 long adres + data
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+RSTART");
 }
}

/*
mevcutAyarlar fonksiyonu E70 modülünün üstünde kayıtlı olan mevcut ayarlarını
ekrana yazdırır.
*/

void mevcutAyarlar() {
 if (ayarMod) {
  fixajSerial.print("++");
  delay(100);
  fixajSerial.print("+++"); // Ayarlar ekranına giriş
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+CNCFG=?"); //hangi frekanas
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+WMCFG=?"); //MODE 0-COOR 1- NORMAL
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PWCFG=?"); //GÜÇ
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFOCFG=?"); //OUTPUT FORMAT
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFICFG=?"); //INPUT FORMAT
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TMCFG=?"); //LONG RAGE OR GFSK
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PIDCFG=?"); //NET İD
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+DMCFG=?");
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+RSCFG=?"); //OTO RESET SÜRESİ
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+UBCFG=?"); //BAUD RATE 7- 115200
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+UPCFG=?"); //ODD OR EVEN PARİTY
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+IOCFG=?"); //PUSH PULL OR OPEN DRAİN
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+VER"); //VERSİYON
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TLCFG=?"); //CONCURRENCY
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+DMCFG=?");
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+EXIT");
  delay(2);
 }
}

Node modül kodları (ESP32 ve 3in1 ESP PCB için)

#include <HardwareSerial.h>
#define M0 32 // 3in1 PCB mizde pin 7
#define M1 33 // 3in1 PCB mizde pin 6
#define RX 27 // Lora nın 3. pini RX in ESP32 de hangi pine bağlı olduğu
#define TX 35 // Lora nın 4. pini TX in ESP32 de hangi pine bağlı olduğu

HardwareSerial fixajSerial(1);

unsigned long kanalBekleme_sure = 0;
int kanalBekleme_bekleme = 3000;
bool ayarMod = false;
byte e = 0;

struct Signal {
 char type[30];
 byte temp[4];
} mesaj;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 fixajSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, TX, RX);
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, 1); // coordinator mode m0=0, m1=0 | normal mode m0=1, m1=0
 digitalWrite(M1, 0);
 pinMode(14, OUTPUT);
 Serial.println("Fixaj.com baslat...");
 delay(2000);

 ayarMod = false; //normal kullanımda ayarMod false yapın
 //ayarDegis(); //ayarDegis ve mevcutAyarlar metodunu aynı anda çağırmayınız.
 mevcutAyarlar();
}

void loop() {

 if (ayarMod) {

  if (Serial.available()) {
   fixajSerial.write(Serial.read());
  }

  if (fixajSerial.available()) {
   Serial.write(fixajSerial.read());
  }

 } else {

  if (millis() > kanalBekleme_sure + kanalBekleme_bekleme) {
   kanalBekleme_sure = millis();
   e++;
   strcpy(mesaj.type, "Hatay Maras Adiyaman Node1");
   *(int *)(mesaj.temp) = e;
   gonder(&mesaj);
  }

  while (fixajSerial.available()) { 
   receive(&mesaj);
   Serial.print("type: ");
   Serial.println(mesaj.type);
   Serial.print("değer: ");
   Serial.println(*(int *)(mesaj.temp));

   /*
   Serial.print("RSSI: ");
   char rssi[1];
   fixajSerial.readBytes(rssi, 1);
   Serial.println(rssi[0], DEC);
   */
  }
 }
}

void gonder(Signal *mdata) {
 fixajSerial.write((uint8_t *)mdata, sizeof(Signal));
}

bool receive(Signal *mdata) {
 return (fixajSerial.readBytes((uint8_t *)mdata, sizeof(Signal)) == sizeof(Signal));
}

/*
ayarDegis fonksiyonu parametre ayarlarını nasıl değiştireceğinizi 
gösterir. Örnek olarak bazı ayarlar yapılmıştır.
*/

void ayarDegis() {
 if (ayarMod) {
  fixajSerial.print("++");
  delay(100);
  fixajSerial.print("+++"); // Ayarlar ekranına giriş
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+WMCFG=1"); // 0 coordinatör, 1 Node, 4 default
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PIDCFG=1453"); //ağ şifresi
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+CNCFG=5"); //the channels are only 0,1,2,3,4,5,6 and 128.
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFOCFG=0"); // 0 boardcast gibi, 1 data+long adres, 3 data+ RSSI
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFICFG=0"); //0 input broadcast, 1 short adres + data, 2 long adres + data
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+RSTART");
 }
}

/*
mevcutAyarlar fonksiyonu E70 modülünün üstünde kayıtlı olan mevcut ayarlarını
ekrana yazdırır.
*/

void mevcutAyarlar() {
 if (ayarMod) {
  fixajSerial.print("++");
  delay(100);
  fixajSerial.print("+++"); // Ayarlar ekranına giriş
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+CNCFG=?"); //hangi frekanas
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+WMCFG=?"); //MODE 0-COOR 1- NORMAL
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PWCFG=?"); //GÜÇ
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFOCFG=?"); //OUTPUT FORMAT
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TFICFG=?"); //INPUT FORMAT
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TMCFG=?"); //LONG RAGE OR GFSK
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+PIDCFG=?"); //NET İD
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+DMCFG=?");
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+RSCFG=?"); //OTO RESET SÜRESİ
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+UBCFG=?"); //BAUD RATE 7- 115200
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+UPCFG=?"); //ODD OR EVEN PARİTY
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+IOCFG=?"); //PUSH PULL OR OPEN DRAİN
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+VER"); //VERSİYON
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+TLCFG=?"); //CONCURRENCY
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+DMCFG=?");
  delay(100);
  fixajSerial.println("AT+EXIT");
  delay(2);
 }
}