Çözüldü4.65K görüntülenmeArduinoarduino uno lora 30d LoRa Transceiver Lorawan
0

merhaba;  iki adet lorayı tarama yontemi ile veriyi alıyorum .her hangi bir sorun yok . Ancak arduino mega bir sure sonra donuyor bu yuzden watcdog timer kullanmak zorunda kalıyorum. sizde de donma sorunu oldumu .donma sorunu ne olabilir teşekkurler . aşagıya kodun ozetini paylaşıyorum.derlediğim zaman hata vermiyor.

#include "LoRa_E32.h"<br />#include <avr/wdt.h><br />#include <SoftwareSerial.h><br />SoftwareSerial mySerial(52, 51); // using Arduino mega<br />LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />void printParameters(struct Configuration configuration);<br />void printModuleInformation(struct ModuleInformation moduleInformation);<br /> void setup()<br />{<br />wdt_enable(WDTO_8S);<br />Serial.begin(9600);<br />delay(50);<br />Serial1.begin(9600);<br />delay(50);<br />e32ttl.begin();<br />delay(50);<br /> Serial.println("start!!!!!!!!!!!!");<br />  }<br /> struct Message {<br />char message[8];<br />byte temperature[4];<br />} ;<br />struct MessageHumidity {<br />char message[8];<br />byte humidity;<br />} ;<br />byte Sensor = 0;<br />int delayy = 3500;<br /> int times;<br />boolean message_coming;<br /> const byte Address[2] = {1, 3}; //1, 3 address of sensors to be read<br /> void loop() {<br />  for (Sensor = 0; Sensor < 2 ; Sensor++) {<br /> scanner();<br />}<br />}<br /> void scanner() {<br /> ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage( 0 , Address[Sensor] , 6 , "up" ); // Sensor scanning//&message, sizeof(Message)<br />Serial.println(rs.getResponseDescription());<br /> message_coming = true;<br />times = millis();<br />wdt_reset();<br /> while (message_coming) {<br />  if (millis() > times + delayy) {<br /> times = millis();<br /> message_coming = false;<br /> }<br />else<br />{<br />  if (e32ttl.available() > 1) {<br />  char type[5];<br />ResponseContainer rs = e32ttl.receiveInitialMessage(sizeof(type));<br />String typeStr = rs.data;<br />if (typeStr == "TEMP")<br />{<br />ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Message));<br />struct Message message = *(Message*) rsc.data;<br />  rsc.close();<br />}<br />else if (typeStr == "HUM")<br />{<br /> ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(MessageHumidity));<br />struct MessageHumidity message = *(MessageHumidity*) rsc.data;<br />rsc.close();<br /> } else {<br />Serial.println("Something goes wrong!!");<br />}<br />}<br />}<br />}<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Haziran 6, 2021

#include “LoRa_E32.h”
#include
#include
SoftwareSerial mySerial(52, 51); // using Arduino mega
LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);
void printParameters(struct Configuration configuration);
void printModuleInformation(struct ModuleInformation moduleInformation);

void setup()
{
wdt_enable(WDTO_8S);
Serial.begin(9600);
delay(50);
Serial1.begin(9600);
delay(50);
e32ttl.begin();
delay(50);

Serial.println(“start!!!!!!!!!!!!”);

}

struct Message {
char message[8];
byte temperature[4];
} ;
struct MessageHumidity {
char message[8];
byte humidity;
} ;
byte Sensor = 0;
int delayy = 3500;

int times;
boolean message_coming;

const byte Address[2] = {1, 3}; //1, 3 address of sensors to be read

void loop() {

for (Sensor = 0; Sensor times + delayy) {

times = millis();

message_coming = false;

}
else
{

if (e32ttl.available() > 1) {

char type[5];
ResponseContainer rs = e32ttl.receiveInitialMessage(sizeof(type));
String typeStr = rs.data;
if (typeStr == “TEMP”)
{
ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Message));
struct Message message = *(Message*) rsc.data;

rsc.close();
}
else if (typeStr == “HUM”)
{

ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(MessageHumidity));
struct MessageHumidity message = *(MessageHumidity*) rsc.data;
rsc.close();

} else {
Serial.println(“Something goes wrong!!”);
}
}
}
}
}

Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.