Çözüldü791 görüntülenmeLora#nano Çift Yönlü Haberleşme esp32
0

Nanodan gelen verileri eps32 ye gönderemiyorum 3n1 pcb esp 3n1 pcb nano kullanıyorum

Esp32 kodları

#include “Arduino.h”
#include “LoRa_E32.h”

LoRa_E32 e32ttl(&Serial2);

struct veriler {

float lat;
float lon;
float speed;
int crs;
} data;

#define M0 32
#define M1 33
#define RX 27
#define TX 35

void setup() {
pinMode(M0, OUTPUT);
pinMode(M1, OUTPUT);
digitalWrite(M0, LOW);
digitalWrite(M1, 0);

Serial.begin(9600);
e32ttl.begin();
delay(500);

}

void loop() {
while (e32ttl.available() > 1) {

// Gelen mesaj okunuyor
ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(veriler));
struct veriler data = (veriler) rsc.data;
Serial.println(“Gelen Messaj: “);

Serial.println(data.lat,6);
Serial.println(data.lon,6);
Serial.println(data.speed,2);
Serial.println(data.crs,2);
rsc.close();
}
}

Nano kodları

#include <TinyGPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ss(8,9); //tx,rx
TinyGPS gps;

#include “LoRa_E32.h”
SoftwareSerial mySerial(4, 3);
LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);

#define M0 7
#define M1 6

float speed;
int crs;

struct veriler {

float lat;
float lon;
float speed;
int crs;

}data ;

void setup() {
pinMode(M0, OUTPUT);
pinMode(M1, OUTPUT);
digitalWrite(M0, LOW);
digitalWrite(M1, LOW);

Serial.begin(9600);
e32ttl.begin();
delay(500);
ss.begin(9600);
delay(500);

}

void loop() {
{
smartdelay(1000);

}

float flat, flon;
unsigned long age;
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
// Serial.print(“lat: “); Serial.println(flat, 6);
// Serial.print(“lon: “); Serial.println(flon, 6);

data.lon=flon;
Serial.print(“flon: “); Serial.println(flon, 6);

data.lat=flat;
Serial.print(“flat: “); Serial.println(flat, 6);

crs= gps.f_course();

data.crs= crs;
Serial.print(“crs: “); Serial.println(crs,3);

speed= gps.f_speed_kmph();

data.speed=speed;
Serial.print(“speed: “); Serial.println(speed,2);

ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 2, 6, &data, sizeof(veriler));
Serial.println(rs.getResponseDescription());

delay(2000);

}
static void smartdelay(unsigned long ms) {
unsigned long start = millis();
do {
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() – start < ms);
}

nanodan enlem ve boylam biligilerini alıyorum seri ekranda görüyorum fakat nano ve esp32 haberlesmesini yapamadım

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Haziran 19, 2023
0

bilal sorun hal oldu sanırım

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Haziran 19, 2023
0

yardımcı olursanız sevinirm nerde hata yapıyorum

bilal Avci Cevaplanan soru Mart 19, 2023