Çözüldü1.13K görüntülenmeLora#esp LoRa alıcı verici lora22
0

VERİCİ<br />#include "LoRa_E22.h"<br />#include <SoftwareSerial.h><br />SoftwareSerial mySerial(10, 11); // Arduino RX <-- e22 TX, Arduino TX --> e22 RX<br />LoRa_E22 e22ttl(&mySerial);<br /> #define M0 7<br />#define M1 6<br />#define LED 5<br /> const float OffSet = 0.483 ;<br />float sensorValue = 0;<br />float V;<br />struct Signal {<br />  char type[15];<br />  byte Nem[4];<br />} data;<br />  void setup() {<br />  pinMode(M0, OUTPUT);<br />  pinMode(M1, OUTPUT);<br />  digitalWrite(M0, LOW);<br />  digitalWrite(M1, LOW);<br />  Serial.begin(9600);<br />  e22ttl.begin();<br />  pinMode(LED, OUTPUT);<br />  delay(500);<br />}<br />  void loop() {<br /> digitalWrite(LED, HIGH);<br />  V = analogRead(A1) * 5.00 / 1024;<br />  sensorValue= (V - OffSet) * 2.5;<br />  Serial.println("Yer: Haşim Kuyu");<br />  Serial.print("Bar Değeri = ");<br />  Serial.println(sensorValue);<br />    //Gönderilecek paket veri hazırlanıyor<br />  struct Signal {<br />    char type[15] = "Haşim Kuyu";<br />    byte Nem[4];<br />  } data2;<br />    *(float*)(data2.Nem) = sensorValue ;<br />      ResponseStatus rs = e22ttl.sendFixedMessage(0, 22, 23, &data2, sizeof(Signal));<br />  Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />    delay(1000);<br />   }<br />------------------------------------------------------------------------<br />ALICI<br />#include <WiFi.h><br />#include "ThingSpeak.h"<br />#include <HardwareSerial.h><br />#include "LoRa_E22.h"<br /> const char* ssid = "TurkTelekom_TPE5A4_2.4GHz";  // your network SSID (name)<br />const char* password = "336699ch";  // your network password<br />  WiFiClient client;<br />unsigned long myChannelNumber = 1847319;<br />const char * myWriteAPIKey = "Z0NJ6TO27B1SA1VV";<br />  #define M0 32 //3in1 PCB mizde pin 7<br />#define M1 33 //3in1 PCB mizde pin 6<br />#define RX 27 //3in1 PCB mizde pin RX<br />#define TX 35 //3in1 PCB mizde pin TX<br />   HardwareSerial fixajSerial(1);              <br />LoRa_E22 e22(TX, RX, &fixajSerial, UART_BPS_RATE_9600);<br />  struct Signal {<br />  char type[15] ;<br />  byte Nem[4];<br />} data;<br /> void setup() {<br />   pinMode(M0, OUTPUT);<br />  pinMode(M1, OUTPUT);<br />  digitalWrite(M0, LOW);<br />  digitalWrite(M1, LOW);<br />  Serial.begin(115200);<br />  delay(500);<br />  e22.begin();<br />  delay(500);<br />  char* source = "Fixaj.com";<br />  strcpy(data.type, source);<br />   ResponseStatus rs = e22.sendFixedMessage(0, 21, 23, &data, sizeof(Signal));<br />  Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />   WiFi.mode(WIFI_STA);<br />   ThingSpeak.begin(client);<br />}<br /> void loop() {<br />  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {<br />    Serial.print("Attempting to connect");<br />    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {<br />      WiFi.begin(ssid, password);<br />      delay(5000);<br />    }<br />    Serial.println("\nConnected.");<br />  }<br />  while (e22.available() > 1) {<br />    ResponseStructContainer rsc =e22.receiveMessage(sizeof(Signal));<br />    struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;<br />    Serial.print("Yer: ");<br />    Serial.println(data.type);<br />    Serial.print("Bar Değeri: ");<br />    Serial.println(*(float*)(data.Nem));<br />    rsc.close();<br />      bar = (*(float*)(data.Nem)) ;<br />  }<br />    int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, bar, myWriteAPIKey);<br />    }

VERİCİ PARAMETRE(21,23)

ALICI PARAMETRE(22,23)

E22 ler nano-nano olarak denendi hiçbir problem yok. ESP32(alıcı)  kodlarının loraya uygunluğunu kontrol ederseniz sevinirim. Teşekkürler.

Sipariş Numarası;202235823215

Sipariş Numarası;209476155216

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Recep Topaktaş En iyi cevap olarak seçildi Eylül 4, 2022
1

Kodu tam goremiyorum duzgun yapistirmamissiniz ama gordugum kadari ile bir hata yok. Bir tek 20 sn delay görmedim thingspeak e veri atarken.

Adim adim ilerlemekte fayda thingspeak kutuphanesindeki ornek kodu calistirtirin benim YouTube daki internete veri atma video gibi. Bi internete cikis yapa biliyor musunuz kontrol et. Sonra 2. Asamada loradan gelen veriyi basarsin. Ama once bi interneete cikis yapabiliyor muaun ona bak. Videomu dikkatli izle

Mehmet Yeni yorum gönderildi Eylül 6, 2022

hocam esp32wroom da 30 pin yapısına sahip
tx ve rx için hangi pinler kullanbılmalı .
rx 27
tx 35 yazdım veri gelmedi.
esp ile lora kullanımı videonuzu izledim serial 2 yapmışsınız acaba handi pinleri kullandınız nano karta bağlamışsınız

hocam esp ile lora kullanımı videonuzu izledim ama eğer serial 2 kullanırsam tx ve rx için hangi pinleri tanımlamam gerekiyor siziz o videoda tx rx için tanımlama yapmaığınızı gördüm hangi pinler gerekli rx tx içinn. Tesekkur ederim.

hocam serial 2 kullandığım zaman hangi pinleri kullancagım esp32 kart üstünde

esp pcb parantez içinde hangi pini kullanmış isem belirtmişimdir. versiyonlara göre farklılık gösterebilir ama tahminim sizdekinde 27 ve 35 .

#define RX 27 // Lora nın 3. pini RX in ESP 32 de hangi pine bağlı olduğu
#define TX 35 // Lora nın 4. pini TX in ESP 32 de hangi pine bağlı olduğu

örnek kod burda https://fixaj.com/3in1-esp-pcb/

0

VERİCİ < br / >
#include “LoRa_E22.h”<br />
#include <SoftwareSerial.h><br />
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // Arduino RX <– e22 TX, Arduino TX –> e22 RX<br /
LoRa_E22 e22ttl(&mySerial); < br / >
#define M0 7<br />
#define M1 6<br />
#define LED 5<br />
const float OffSet = 0.483 ; < br / >
float sensorValue = 0; < br / >
float V; < br / >
struct Signal {
< br / >
char type[15]; < br / >
byte Nem[4]; < br / >
} data; < br / >

void setup() {
< br / >
pinMode(M0, OUTPUT); < br / >
pinMode(M1, OUTPUT); < br / >
digitalWrite(M0, LOW); < br / >
digitalWrite(M1, LOW); < br / >
Serial.begin(9600); < br / >
e22ttl.begin(); < br / >
pinMode(LED, OUTPUT); < br / >
delay(500); < br / >
} < br / >

void loop() {
< br / >

digitalWrite(LED, HIGH); < br / >
V = analogRead(A1) * 5.00 / 1024; < br / >
sensorValue = (V – OffSet) * 2.5; < br / >
Serial.println(“Yer: Haşim Kuyu”); < br / >
Serial.print(“Bar Değeri = “); < br / >
Serial.println(sensorValue); < br / >
//Gönderilecek paket veri hazırlanıyor<br />
struct Signal {
< br / >
char type[15] = “Haşim Kuyu”; < br / >
byte Nem[4]; < br / >
}
data2; < br / >
*(float*)(data2.Nem) = sensorValue ; < br / >
ResponseStatus rs = e22ttl.sendFixedMessage(0, 22, 23, &data2, sizeof(Signal)); < br / >
Serial.println(rs.getResponseDescription()); < br / >
delay(1000); < br / >
} < br / > ———————————————————————— < br / >
ALICI < br / >
#include <WiFi.h><br />
#include “ThingSpeak.h”<br /
> #include <HardwareSerial.h><br /
> #include “LoRa_E22.h”<br />
const char* ssid = “TurkTelekom_TPE5A4_2.4GHz”; // your network SSID (name)<br /
> const char* password = “336699ch”; // your network password<br />
WiFiClient client; < br / >
unsigned long myChannelNumber = 1847319; < br / >
const char * myWriteAPIKey = “Z0NJ6TO27B1SA1VV”; < br / >

#define M0 32 //3in1 PCB mizde pin 7<br /
> #define M1 33 //3in1 PCB mizde pin 6<br />
#define RX 27 //3in1 PCB mizde pin RX<br />
#define TX 35 //3in1 PCB mizde pin TX<br />

HardwareSerial fixajSerial(1); < br / >
LoRa_E22 e22(TX, RX, &fixajSerial, UART_BPS_RATE_9600); < br / >
struct Signal {
< br / >
char type[15] ; < br / >
byte Nem[4]; < br / >
} data; < br / >

void setup() {
< br / >
pinMode(M0, OUTPUT); < br / >
pinMode(M1, OUTPUT); < br / >
digitalWrite(M0, LOW); < br / >
digitalWrite(M1, LOW); < br / >
Serial.begin(115200); < br / >
delay(500); < br / >
e22.begin(); < br / >
delay(500); < br / >
char* source = “Fixaj.com”; < br / >
strcpy(data.type, source); < br / >
ResponseStatus rs = e22.sendFixedMessage(0, 21, 23, &data, sizeof(Signal)); < br / >
Serial.println(rs.getResponseDescription()); < br / >
WiFi.mode(WIFI_STA); < br / >
ThingSpeak.begin(client); < br / >
} < br / >
void loop() {
< br / >
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
< br / >
Serial.print(“Attempting to connect”); < br / >
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
< br / >
WiFi.begin(ssid, password); < br / >
delay(5000); < br / >
} < br / >
Serial.println(“\nConnected.”); < br / >
} < br / >
while (e22.available() > 1) {
< br / >
ResponseStructContainer rsc = e22.receiveMessage(sizeof(Signal)); < br / >
struct Signal data = *(Signal*) rsc.data; < br / >
Serial.print(“Yer: “); < br / >
Serial.println(data.type); < br / >
Serial.print(“Bar Değeri: “); < br / >
Serial.println(*(float*)(data.Nem)); < br / >
rsc.close(); < br / >
bar = (*(float*)(data.Nem)) ; < br / >
} < br / >
int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, bar, myWriteAPIKey); < br / >
}

Recep Topaktaş Cevaplanan soru Eylül 3, 2022
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.