98 görüntülenmeLora#esp
0

Merhaba. E32 verici modülü esp32’ye alıcı modülü nano 3in1 pcb’ye taktık. Barometre gibi modülleri vericide kullanınca kütüphaneli kodlar çalışıyor ve haberleşme sağlanıyor ama neo7m gps ile haberleşme sağlayamıyoruz. Verici portunda veri okunuyor ancak iletişim sağlanmıyor. Esp32’de listen komutu hata verdiği için sitedeki gps örneğinden yararlanamadık, HardwareSerial kütüphanesi listen komutunu çalıştırmadı. Gps’i ve Lora’yı esp’nin farklı tx rx girişlerine bağladık listen komutuna ihtiyacımız kalmayabileceğini düşünerek fakat işe yaramadı. Parametre ayarları, bağlantı şemaları ve kodları ekledim. Teşekkürler.

şipariş no: 208245222215

[apcode language="php"]

#include "LoRa_E32.h"<br />#include <SoftwareSerial.h><br />#define M0 7 <br />#define M1 6<br />   /*<br />   Pinler   Arduino Nano  Lora E32 433T20d<br />                  11        3<br />                  10        4<br />*/<br />SoftwareSerial mySerial(10,11);<br />LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />     struct Signal {<br />  byte irtifa;<br />  byte random;<br />  byte pitch;<br />  byte roll;<br />  byte yaw;<br />} data;<br />        void setup() {<br />  pinMode(M0,OUTPUT);   <br />  pinMode(M1,OUTPUT);<br />  digitalWrite(M0,0);<br />  digitalWrite(M1,0);<br />  Serial.begin(9600);<br />  e32ttl.begin();<br />  delay(500);<br />}<br />   void loop() {<br />     ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 2, 23, &data, sizeof(Signal));   <br />  delay(2000);<br />  while (e32ttl.available() > 1) {                   <br />    ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));<br />         struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;<br />    Serial.print(*(float*)(data.irtifa));<br />         Serial.print("/");<br />         rsc.close();<br />  }<br />}

#include <Wire.h><br /> #include <TinyGPS++.h><br /> #include <HardwareSerial.h><br />#include "LoRa_E32.h"<br />#include "Wire.h"<br />#define M0 32<br />#define M1 33<br />   #define RXD2 16<br />#define TXD2 17<br /> long timer=0;<br /> // OLED display height, in pixels<br /> //On ESP32: GPIO-21(SDA), GPIO-22(SCL)<br />    TinyGPSPlus gps;<br /> HardwareSerial neogps(2);<br />HardwareSerial loraport(1);<br /> LoRa_E32 e32ttl(RX, TX, &loraport, UART_BPS_RATE_9600);<br /> struct Signal {<br />  byte irtifa[10];<br />  byte pitch[10];<br />  byte roll[10];<br />  byte yaw[10];<br />} data;<br /> void setup() {<br />  Serial.begin(9600);<br />  //Begin serial communication Arduino IDE (Serial Monitor)<br />   //Begin serial communication Neo6mGPS<br />  neogps.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);<br />    e32ttl.begin();<br />  delay(500);<br />  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally<br />    }<br /> void loop() {<br />                        if (neogps.available())<br />    {<br />             if (gps.encode(neogps.read()))<br />      {<br />      if (millis() - timer > 500) {<br />        displayInfo();<br />        displayLORA();<br />        timer = millis();<br />}}<br />   if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)<br />  {<br />    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));<br />    while(true);<br />  }<br />     }<br />} <br />         void displayLORA(){<br />  * (float *)(data.irtifa) = gps.altitude.meters();<br />  ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 1, 7, &data, sizeof(Signal));<br />  Serial.println(rs.getResponseDescription()); <br />ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));<br />    }<br />      void displayInfo()<br />{<br />   Serial.print(F("Location: "));<br />  if (gps.location.isValid())<br />  {<br />    Serial.print(gps.location.lat(), 6);<br />    Serial.print(F(","));<br />    Serial.print(gps.location.lng(), 6);<br />  }<br />  else<br />  {<br />    Serial.print(F("INVALID"));<br />  }<br />  Serial.print(F(" altitude: "));<br />  if (gps.location.isValid()) {<br />    Serial.print(gps.altitude.meters(), 2);<br />   }<br />  else<br />  {<br />    Serial.print(F("INVALID"));<br />  }<br />    Serial.print(F(" Date/Time: "));<br />  if (gps.date.isValid())<br />  {<br />    Serial.print(gps.date.month());<br />    Serial.print(F("/"));<br />    Serial.print(gps.date.day());<br />    Serial.print(F("/"));<br />    Serial.print(gps.date.year());<br />  }<br />  else<br />  {<br />    Serial.print(F("INVALID"));<br />  }<br />   Serial.print(F(" "));<br />  if (gps.time.isValid())<br />  {<br />    if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));<br />    Serial.print(gps.time.hour());<br />    Serial.print(F(":"));<br />    if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));<br />    Serial.print(gps.time.minute());<br />    Serial.print(F(":"));<br />    if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));<br />    Serial.print(gps.time.second());<br />    Serial.print(F("."));<br />    if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));<br />    Serial.print(gps.time.centisecond());<br />  }<br />  else<br />  {<br />    Serial.print(F("INVALID"));<br />  }<br />      Serial.println();<br /> }

[/apcode]

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 6, 2022
0

Hatta bu video tam sizin proje gecende yapmistik. Yine 3in1 esp pcb kullandim. Bi fark versiyonu 1 den sonra rx pinini 25 olark degistim. Yeni pcb alirsaniz. Bu videodaki kodda rx i 25 olarak degismeniz yeterlidir

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 6, 2022
4 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında ürün teknik bilgisinde destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.