Çözüldü2.56K görüntülenmeLoraLora
0

Alıcı olarak Arduino mega üzerine ethernet shield ve loraları bağladık. Ve thingspeak üzerinden veri almaya çalışırken ekteki hatayla karşılaştık. 

Verici olarak PCB üzerine arduino nano ve e32 taktık.

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Eylül 6, 2022
0

Mega nin mp ve m1 gnd durumunu nasil oldu onunda resmini atin. Kodda da gnd ye cekin m0 ve m1 i.

Bunun disinda parametre ayar ekran resimlerinide bekliyorum

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Eylül 6, 2022
0

ABİ PARAMETRE AYARLARIDA SENİNKİYLE AYNI

FİXED MODE U ENABLE YAPTIK

ADDRES 63  VE 44

KANALLARI AYNI 23

ataberk doğan Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

ABİ ALICI KODU

#include “LoRa_E32.h”
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(A8, A9);

/*
Pinler Arduino Nano Lora E32 433T20d
11 3
10 4
*/

#include <Ethernet.h>
#include “secrets.h”
#include <SPI.h>
#include “ThingSpeak.h” // always include thingspeak header file after other header files and custom macros

byte mac[] = SECRET_MAC;

// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192, 168, 11, 177);
IPAddress myDns(192, 168, 11, 1);

EthernetClient client;

unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;

float sicaklik = 0;
float nem = 0;

LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);
struct Signal {
char type[15] = “Fixaj.com”;
byte temp[4];
byte nem[4];
} data;

void setup() {

Serial.begin(9600);
delay(500);

e32ttl.begin();
delay(500);

pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);

Ethernet.init(10);
Serial.println(“Initialize Ethernet with DHCP:”);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println(“Failed to configure Ethernet using DHCP”);
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println(“Ethernet shield was not found. Sorry, can’t run without hardware. :(“);
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
}
}
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println(“Ethernet cable is not connected.”);
}
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
} else {
Serial.print(” DHCP assigned IP “);
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
// give the Ethernet shield a second to initialize:
delay(1000);

ThingSpeak.begin(client); // Initialize ThingSpeak

}

void loop() {
while (e32ttl.available() > 1) {
ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));
struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;
Serial.print(“Yer: “);
Serial.println(data.type);
Serial.print(“Ortam Sıcaklığı: “);
Serial.println(*(float*)(data.temp));
Serial.print(“Ortam Nemi: “);
Serial.println(*(float*)(data.nem));
rsc.close();

sicaklik = *(float*)(data.temp);
nem = *(float*)(data.nem);

//UÇMAYA BAŞLIYORUZ..
ThingSpeak.setField(1, sicaklik);
ThingSpeak.setField(2, nem);

// write to the ThingSpeak channel
int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if (x == 200) {
Serial.println(“Channel update successful.”);
}
else {
Serial.println(“Problem updating channel. HTTP error code ” + String(x));
}

delay(5000);
}
}

VERİCİ KODU:

#include <Wire.h>
#include "ClosedCube_HDC1080.h"

ClosedCube_HDC1080 hdc1080;

#include "LoRa_E32.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // Arduino RX <-- e32 TX, Arduino TX --> e32 RX
LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);

struct Signal {
  char type[15] = "Fixaj.com";
  byte temp[4];
  byte nem[4];
} data;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Fixaj.com Arduino Test");

  // Default settings:
  //  - Heater off
  //  - 14 bit Temperature and Humidity Measurement Resolutions
  hdc1080.begin(0x40);

  Serial.print("Manufacturer ID=0x");
  Serial.println(hdc1080.readManufacturerId(), HEX); // 0x5449 ID of Texas Instruments
  Serial.print("Device ID=0x");
  Serial.println(hdc1080.readDeviceId(), HEX); // 0x1050 ID of the device
  e32ttl.begin();
  delay(500);
}

void loop()
{
  delay(3000);

  *(float*)(data.temp) = hdc1080.readTemperature();
  *(float*)(data.nem) = hdc1080.readHumidity();

  ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 63, 23, &data, sizeof(Signal));
  Serial.println(rs.getResponseDescription());

  Serial.println(*(float*)(data.temp));
  Serial.println(*(float*)(data.nem));
  
}

ataberk doğan Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

şimdiye kadar doğru yolda ilerliyorsunuz

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

parametre ayar ekranlarınızın resimlerini atın ve thing speak de hesap oluştur keyleri girdiğinizi düşünüyorum. birde karşı tarafın kodlarını atın bakayım

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

Mehmet bey kütüphanedeki sorunları giderdik. Thinkspeak bağlantılarımızda tamam. ethernet shıelden ıp de alabiliyoruz fakat gateway olarak kullandığımız lora ile verici lora arasından veri akışını sağlayamadık. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

ataberk doğan Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

secret.h dediği sizin thing speak şifrelerinin oldugu txt dosyası. thingspeak örneklerine bakın aynı klasörde secret.h nasıl oluşturmuş ordan kopyalayın

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

ABİ MESAJDAN GÖRÜSMÜSTÜK KOD SİTEDEKİ İLE AYNI

#include “LoRa_E32.h”
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(A8, A9);

/*
Pinler Arduino Nano Lora E32 433T20d
11 3
10 4
*/

#include <Ethernet.h>
#include “secrets.h”
#include <SPI.h>
#include “ThingSpeak.h” // always include thingspeak header file after other header files and custom macros

byte mac[] = SECRET_MAC;

// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192, 168, 44, 177);
IPAddress myDns(192, 168, 0, 1);

EthernetClient client;

unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;

float sicaklik = 0;
float nem = 0;

LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);
struct Signal {
char type[15] = “Fixaj.com”;
byte temp[4];
byte nem[4];
} data;

void setup() {

Serial.begin(9600);
delay(500);

e32ttl.begin();
delay(500);

pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);

Ethernet.init(10);
Serial.println(“Initialize Ethernet with DHCP:”);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println(“Failed to configure Ethernet using DHCP”);
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println(“Ethernet shield was not found. Sorry, can’t run without hardware. :(“);
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
}
}
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println(“Ethernet cable is not connected.”);
}
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
} else {
Serial.print(” DHCP assigned IP “);
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
// give the Ethernet shield a second to initialize:
delay(1000);

ThingSpeak.begin(client); // Initialize ThingSpeak

}

void loop() {
while (e32ttl.available() > 1) {
ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage(sizeof(Signal));
struct Signal data = *(Signal*) rsc.data;
Serial.print(“Yer: “);
Serial.println(data.type);
Serial.print(“Ortam Sıcaklığı: “);
Serial.println(*(float*)(data.temp));
Serial.print(“Ortam Nemi: “);
Serial.println(*(float*)(data.nem));
rsc.close();

sicaklik = *(float*)(data.temp);
nem = *(float*)(data.nem);

//UÇMAYA BAŞLIYORUZ..
ThingSpeak.setField(1, sicaklik);
ThingSpeak.setField(2, nem);

// write to the ThingSpeak channel
int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if (x == 200) {
Serial.println(“Channel update successful.”);
}
else {
Serial.println(“Problem updating channel. HTTP error code ” + String(x));
}

delay(20000);
}
}

ataberk doğan Cevaplanan soru Ağustos 2, 2022
0

ethernet shield yok diyor? sipariş no da yazar mısınız

mehmet yıldız Cevaplanan soru Ağustos 1, 2022