Çözüldü78 görüntülenmeLoraLora
0

Sizden bir ricam olacaktı acaba gönderdiğim dosyadaki kodların verilerinin sx1278 433mhz lora modülleri ile arasında haberleşme yapabilmesine uygun bir şekilde kodlayabilirmisiniz biz her şekilde denedik lakin başaramadık verici kanalını 23 adresi 44 alıcının kanalı 23 adresini ise 63 olarak kullanıyoruz .ino dosyası aşağıda verdiğim şekilde. Devre şemasıda aşağıda bulunuyor

#include <SFE_BMP180.h><br />#include <I2Cdev.h> //I2C kütüphanesi<br />#include <TinyGPS.h><br />#include <MPU6050.h> //Mpu6050 kütüphanesi<br />#include <Wire.h><br />#include <SoftwareSerial.h><br />SFE_BMP180 bmp180;  // bmp180 adında bir sensör nesnesi oluştur<br />TinyGPS gps;<br />MPU6050 accelgyro; // Mpu6050 sensör tanımlama<br />int16_t ax, ay, az; //ivme tanımlama<br />int16_t gx, gy, gz; //gyro tanımlama<br />SoftwareSerial ss(21, 20); //rx tx<br />void setup()<br />{<br />     Serial.begin(9600);<br />  bool basarili = bmp180.begin();<br />  if (basarili)<br />  {<br />    Serial.println("BMP180 başlatıldı.");<br />  }<br />  Wire.begin();<br />  //Serial.begin(9600);<br />  Serial.println("I2C cihazlar başlatılıyor...");<br />  accelgyro.initialize();<br />  Serial.println("Test cihazı bağlantıları...");<br />  Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 bağlantı başarılı" : "MPU6050 bağlantısı başarısız");<br />}<br />void loop()<br />{<br />   char durum;  // Sensörden okunan durum<br />  double T, P;  // Sıcaklık ve basınç değişkenleri<br />  bool basarili = false;  // Sensör çalışıyor mu bilgisi değişkeni<br />  durum = bmp180.startTemperature();<br />  if (durum != 0)<br />  {<br />    delay(250);<br />    durum = bmp180.getTemperature(T);<br />    if (durum != 0)<br />    {<br />      durum = bmp180.startPressure(3);<br />      if (durum != 0)<br />      {<br />        delay(durum);<br />        durum = bmp180.getPressure(P, T);<br />        if (durum != 0)<br />        {<br />          Serial.print("Basınç: ");<br />          Serial.print(P);<br />          Serial.println(" hPa");<br />          Serial.print("Sıcaklık: ");<br />          Serial.print(T);<br />          Serial.println(" C");<br />        }<br />      }<br />    }<br />  }<br />  {<br />    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); // ivme ve gyro değerlerini okuma<br />     //açısal ivmeleri ve gyro değerlerini ekrana yazdırma<br />    Serial.print("a/g:\t");<br />    Serial.print(ax); Serial.print("\t");<br />    Serial.print(ay); Serial.print("\t");<br />    Serial.print(az); Serial.print("\t");<br />    Serial.print(gx); Serial.print("\t");<br />    Serial.print(gy); Serial.print("\t");<br />    Serial.println(gz);<br />  }<br />  smartdelay(1000);<br />  Serial.println();<br />   uint8_t sat = gps.satellites();<br />  Serial.print("sat: "); Serial.println(sat);<br />   float flat, flon;<br />  unsigned long age;<br />  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);<br />  Serial.print("lat: "); Serial.println(flat, 6);<br />  Serial.print("lon: "); Serial.println(flon, 6);<br />   int alt = gps.f_altitude();<br />  Serial.print("alt: "); Serial.println(alt);<br />   int spd = gps.f_speed_kmph();<br />  Serial.print("spd: "); Serial.println(spd);<br />   int crs = gps.f_course();<br />  Serial.print("crs: "); Serial.println(crs);<br />   int year;<br />  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;<br />  unsigned long age2;<br />  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age2);<br />   Serial.print("year: "); Serial.println(year);<br />  Serial.print("month: "); Serial.println(month);<br />  Serial.print("day: "); Serial.println(day);<br />   Serial.print("hour: "); Serial.println(hour + 3);<br />  Serial.print("minute: "); Serial.println(minute);<br />  Serial.print("second: "); Serial.println(second);<br />}<br />  static void smartdelay(unsigned long ms)<br />{<br />  unsigned long start = millis();<br />  do<br />  {<br />    while (ss.available())<br />      gps.encode(ss.read());<br />  } while (millis() - start < ms);<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Mayıs 11, 2022
0

sizin kodu tam göremiyorum, rica etsem yorum olarak tekrar yazar mısınız. sizin örneğe benzer uygulama yapmıştıık ordan bakabilirsiniz. https://fixaj.com/lora-modulu-ile-gps-kullanimi-irtifa-bilgilerinin-okunmasi/

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Mayıs 11, 2022
1 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında ürün teknik bilgisinde destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.