Çözüldü1.03K görüntülenmeLoralorae32 stm32
0

Anıl Gungör

Birinci resim LoRa alıcı parametre ikinci resim LoRa verici parametre ayarıdır.

Devremizde LoRa modülü M0, M1, AUX pinleri boş bırakılmıştır. RX pini STM32F103C8T6 kartı üzerinde B7 pini üzerine TX pini de B6 pinine bağlıdır.

[apcode language="php"]
#include <LoRa_E32.h>           // Include the BMP280_DEV.h library<br />//LORA VERİCİ KOD<br />#include <SoftwareSerial.h><br />SoftwareSerial mySerial(0,1);<br />LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />void setup() <br />{<br />  Serial.begin(9600);<br />  e32ttl.begin();<br />  delay(500);<br />  Serial.println("BASLADI"); // Initialise the serial port<br />}<br /> void loop() <br />{<br />    Serial.println("yollanıyor");<br />    ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 179, 7, "deneme");<br />    Serial.println(rs.getResponseDescription());<br />     delay(1000);<br />   }

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />// BMP280_DEV - I2C Communications (Alternative Address), Default Configuration, Normal Conversion<br />/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />//LORA ALICI KOD<br /> #include <LoRa_E32.h><br />#include <SoftwareSerial.h><br /> SoftwareSerial mySerial(2,3);<br />LoRa_E32 e32ttl(&mySerial);<br />  void setup()<br />{<br />  Serial.begin(9600);              // Initialise the serial port<br />  e32ttl.begin();<br />}<br /> void loop() <br />{<br />    ResponseStructContainer rsc = e32ttl.receiveMessage();<br />    String ms = rsc.data;<br />    Serial.println(ms);<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Ağustos 1, 2022
0

Sipariş no alabilir miyim

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Ağustos 1, 2022
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.