Çözüldü925 görüntülenmeLoralora22 lorae22
0

Raspberry Pi Pico ile GPS verilerimizi Loradan göndereceğimiz zaman boylam bilgisi gelmiyor sorunu bulamadık yardımcı olurmusunuz.

Teşekkürler

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
 
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4,3);
 
 
static void smartdelay(unsigned long ms);
 
String gpsData, gpsKonumStr, gpsSatelliteStr ,gpsAltitudeStr,yukData;
 
void setup() {
  
  Serial.begin(9600);
  ss.begin(9600);
}
 
void loop() {
  gpsAltitudeStr = gpsAltitude();
  gpsKonumStr = gpsKonum();
  gpsSatelliteStr = gpsSatellite();
  smartdelay(500);
  dataGonder();
 
  
}
void dataGonder() {
  gpsData = “|01”; //Cihaz İD
  gpsData += “|GPS”;
  gpsData += “|” + gpsSatelliteStr ; //Cihaz GPS gören anten sayısı
  gpsData += “|” + gpsKonumStr + “|” ; //Cihaz kordinat
  gpsData += “|” + gpsAltitudeStr + “|” ;
  Serial.println(gpsData);
}
String gpsKonum() {
  float flat, flon, invalid;
  gps.f_get_position(&flat, &flon);
  invalid = TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE;
  if (flat == invalid || flon == invalid) {
    return (“NULL”);
  } else {
    String latitude = String(flat, 6);
    String longitude = String(flon, 6);
    return (latitude + ” ” + longitude);
  }
}
String gpsSatellite() {
  float satellite, invalid;
  satellite = gps.satellites();
  invalid   = TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES;
  if (satellite == invalid) {
    return (“NULL”);
  } else {
    return (String(satellite));
  }
}
String gpsAltitude(){
  float gpsAltitude , invalid;
  gpsAltitude = gps.altitude() ;
  invalid   = TinyGPS::GPS_INVALID_ALTITUDE;
  if (gpsAltitude == invalid) {
    return (“NULL”);
  } else {
    return (String(gpsAltitude/1229.0000)); }
}
static void smartdelay(unsigned long ms) {
  unsigned long start = millis();
  do {
    while (ss.available())
      gps.encode(ss.read());
      
  } while (millis() – start < ms);
}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Ağustos 1, 2022
0

sanki kodlar üst üste çakışıyor. kütüphanesiz lora kullanım videomu ve fixaj.com da örnek uygulamalar sayfasında veri nasıl gönderir o yazıları okuyun

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Ağustos 1, 2022
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.