Çözüldü3.38K görüntülenmeArduinoarduino rs485
0

Analizörün A ve B portlarını RS 485 dönüştürücünün A ve B portlarına bağlantısını sağladım. Kullandığım analizörün register listesine göre adresleri yazdım. Fakat serial ekranda sürekli garip simgeler gördüm. Yardımlarınızı bekliyorum.  

#include <ModbusMaster.h><br />  #define MAX485_DE     3<br />#define MAX485_RE_NEG  2<br /> // instantiate ModbusMaster object<br />ModbusMaster node;<br /> void preTransmission()<br />{<br />  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 1);<br />  digitalWrite(MAX485_DE, 1);<br />}<br /> void postTransmission()<br />{<br />  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);<br />  digitalWrite(MAX485_DE, 0);<br />}<br /> void setup()<br />{<br />  pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);<br />  pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);<br />  // Init in receive mode<br />  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);<br />  digitalWrite(MAX485_DE, 0);<br />   // Modbus communication runs at 115200 baud<br />  Serial.begin(9600);<br />   // Modbus slave ID 1<br />  node.begin(1, Serial);<br />  // Callbacks allow us to configure the RS485 transceiver correctly<br />  node.preTransmission(preTransmission);<br />  node.postTransmission(postTransmission);<br />}<br />   void loop()<br />{<br />  uint8_t result;<br />  // Read 16 registers starting at 0x3100)<br />  result = node.readInputRegisters(0x4000, 4);<br />  if (result == node.ku8MBSuccess)<br />  {<br />    Serial.print("Vbir: ");<br />    Serial.println(node.getResponseBuffer(0x02)/100.0f);<br />    Serial.print("Viki: ");<br />    Serial.println(node.getResponseBuffer(0x03)/100.0f);<br />    }<br />   delay(1000);<br />}

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Mayıs 10, 2021

#include “SoftwareSerial.h”
/*—–( Declare Constants and Pin Numbers )—–*/
#define SSerialRX 10 //Serial Receive pin
#define SSerialTX 11 //Serial Transmit pin

#define SSerialTxControl 3 //RS485 Direction control

#define RS485Transmit HIGH
#define RS485Receive LOW

#define Pin13LED 13

/*—–( Declare objects )—–*/
SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX); // RX, TX

/*—–( Declare Variables )—–*/
int byteReceived;
String ph_hexa, ph_hexa_hight_byte, ph_hexa_low_byte, ph_hexa_value;
byte request [] = {
0x01, // slave adres id 1 analizör
0x03, // sorgu yani okuma
0x0F, // 0fa3 registerin hex formatı
0xA3,
0x00, //data buyuklugu
0x01,

0x77, //crc değeri
0x3C
};

void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
{
// Start the built-in serial port, probably to Serial Monitor
Serial.begin(9600);
Serial.println(“YourDuino.com SoftwareSerial remote loop example”);
Serial.println(“Use Serial Monitor, type in upper window, ENTER”);

pinMode(Pin13LED, OUTPUT);
pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);

digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); // Init Transceiver

// Start the software serial port, to another device
RS485Serial.begin(9600); // set the data rate

}//–(end setup )—

void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
{

//response————————————————————————————
Serial.println();
digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit); // Init Transceiver
for (int i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(request[i], HEX);
RS485Serial.write((byte)request[i]);
}

Serial.println();
digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); // Init Transmit

delay(1000);

Serial.print("0: ");
for (int i = 0; i 60.00f){
//sendSms(“”);

}
Serial.println();
}
Serial.print(” “);
}
/*
Serial.println(ph_hexa);
ph_hexa = “”;
*/
Serial.println();

}

unsigned int hexToDec(String hexString) {

unsigned int decValue = 0;
int nextInt;

for (int i = 0; i = 48 && nextInt = 65 && nextInt = 97 && nextInt <= 102) nextInt = map(nextInt, 97, 102, 10, 15);
nextInt = constrain(nextInt, 0, 15);

decValue = (decValue * 16) + nextInt;
}

return decValue;
}

0

Kaan musahit olunca bulduğun çözümü yazarsın 🙂

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Mayıs 10, 2021
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.