Kolay Parametre Ayarları

Kolay Parametre Ayarları

bu yazımızda parametre ayarlarını programsal olarak vereceğiz ve böyle RF setting programı ile veya USB Stick ile uğraşmadan LoRa modüllerine Kolay Parametre Ayarları vereceğiz.

1 LoRa Başlangıç Seti Kodları

Gönderici Kodu:

//#define E32_TTL_1W // E32 30d modülleri için bunu aktif et
#include "LoRa_E32.h"

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
LoRa_E32 FixajSS(&mySerial);

#define M0 7
#define M1 6

//PARAMETRE AYARLARI
#define Adres 1  //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerden FARKLI olmalı
#define Kanal 20 //Frekans değeri Diğer Modüllerle AYNI olmalı.
//E32 için 0--31 arasında bir sayı giriniz.
//E32 433 için Frekans = 410 + kanal değeri

#define GonderilecekAdres 2 //Mesajın gönderileceği LoRa nın adresi

struct Signal {
 char sifre[15] = "Fixaj.com";
 char konum[15];
 bool btn1;
 byte btn2[10];
 byte btn3[4];
} data;


void setup() {
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 FixajSS.begin();

 LoraE32Ayarlar();

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);

 delay(500);
 Serial.println("başlıyoruz.. Fixaj.com");
}

void loop() {

 data.btn1 = false;
 *(float*)(data.btn2) = 37.199386;
 *(int*)(data.btn3) = 1453;
 strcpy(data.konum, "Teknofest");

 ResponseStatus rs = FixajSS.sendFixedMessage(highByte(GonderilecekAdres), lowByte(GonderilecekAdres), Kanal, &data, sizeof(Signal));
 delay(2000);
}

void LoraE32Ayarlar() {
 digitalWrite(M0, HIGH);
 digitalWrite(M1, HIGH);

 ResponseStructContainer c;
 c = FixajSS.getConfiguration();
 Configuration configuration = *(Configuration*)c.data;

 //DEĞİŞEBİLEN AYARLAR
 // Üstte #define kısmında ayarlayınız
 configuration.ADDL = lowByte(Adres);
 configuration.ADDH = highByte(Adres);
 configuration.CHAN = Kanal;

 //SEÇENEKLİ AYARLAR
 configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_010_24; //Veri Gönderim Hızı 2,4 varsayılan
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_000_03; //Veri Gönderim Hızı 0,3 En uzak Mesafe
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_101_192; //Veri Gönderim Hızı 19,2 En Hızlı


 configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_20; //Geönderim Gücü max Varsayılan
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_10; //Geönderim Gücü min
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_30; // E32 30d modülleri için bunu aktif et

 //GELİŞMİŞ AYARLAR
 configuration.SPED.uartBaudRate = UART_BPS_9600;
 configuration.SPED.uartParity = MODE_00_8N1;
 configuration.OPTION.fec = FEC_0_OFF;
 //configuration.OPTION.fec = FEC_1_ON;
 configuration.OPTION.fixedTransmission = FT_FIXED_TRANSMISSION;
 //configuration.OPTION.fixedTransmission = FT_TRANSPARENT_TRANSMISSION;
 configuration.OPTION.wirelessWakeupTime = WAKE_UP_250;
 configuration.OPTION.ioDriveMode = IO_D_MODE_PUSH_PULLS_PULL_UPS;

 // Ayarları KAYDET ve SAKLA
 ResponseStatus rs = FixajSS.setConfiguration(configuration, WRITE_CFG_PWR_DWN_SAVE);
 c.close();
}

Alıcı Kodu:

//#define E32_TTL_1W // E32 30d modülleri için bunu aktif et
#include "LoRa_E32.h" // E32 modülleri için bunu aktif et
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
LoRa_E32 FixajSS(&mySerial);

#define M0 7
#define M1 6

#define Adres 2  //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerden FARKLI olmalı
#define Kanal 20 //Frekans değeri
//E32 için 0--31 arasında bir sayı giriniz.
//E32 433 için Frekans = 410+kanal değeri

struct Signal {
 char sifre[15];
 char konum[15];
 bool btn1;
 byte btn2[10];
 byte btn3[4];
} data;


void setup() {
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 FixajSS.begin();

 LoraE32Ayarlar();

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);

 delay(500);
 Serial.println("başlıyoruz.. Fixaj.com");
}

void loop() {
 while (FixajSS.available() > 1) {

  ResponseStructContainer rsc = FixajSS.receiveMessage(sizeof(Signal));
  struct Signal data = *(Signal*)rsc.data;
  rsc.close();

  if (strcmp(data.sifre, "Fixaj.com") == 0) {
   Serial.println("Sifre doğru");
   Serial.print("Konum: ");
   Serial.println(data.konum);
   Serial.print("buton durumu: ");
   Serial.println(data.btn1);
   Serial.print("Kordinat: ");
   Serial.println(*(float*)(data.btn2), 6);
   Serial.print("Büyük sayı: ");
   Serial.println(*(int*)(data.btn3));
  }
 }
}

void LoraE32Ayarlar() {
 digitalWrite(M0, HIGH);
 digitalWrite(M1, HIGH);

 ResponseStructContainer c;
 c = FixajSS.getConfiguration();
 Configuration configuration = *(Configuration*)c.data;

 //DEĞİŞEBİLEN AYARLAR
 // Üstte #define kısmında ayarlayınız
 configuration.ADDL = lowByte(Adres);
 configuration.ADDH = highByte(Adres);
 configuration.CHAN = Kanal;

 //SEÇENEKLİ AYARLAR
 configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_010_24; //Veri Gönderim Hızı 2,4 varsayılan
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_000_03; //Veri Gönderim Hızı 0,3 En uzak Mesafe
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_101_192; //Veri Gönderim Hızı 19,2 En Hızlı

 configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_20; //Geönderim Gücü max Varsayılan
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_10; //Geönderim Gücü min
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_30; // E32 30d modülleri için bunu aktif et

 //GELİŞMİŞ AYARLAR
 configuration.SPED.uartBaudRate = UART_BPS_9600;
 configuration.SPED.uartParity = MODE_00_8N1;
 configuration.OPTION.fec = FEC_0_OFF;
 //configuration.OPTION.fec = FEC_1_ON;
 configuration.OPTION.fixedTransmission = FT_FIXED_TRANSMISSION;
 //configuration.OPTION.fixedTransmission = FT_TRANSPARENT_TRANSMISSION;
 configuration.OPTION.wirelessWakeupTime = WAKE_UP_250;
 configuration.OPTION.ioDriveMode = IO_D_MODE_PUSH_PULLS_PULL_UPS;

 // Ayarları KAYDET ve SAKLA
 ResponseStatus rs = FixajSS.setConfiguration(configuration, WRITE_CFG_PWR_DWN_SAVE);
 c.close();
}

2 LoRa Uzman Seti

Gönderici Kodu

#include "LoRa_E22.h"
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
LoRa_E22 FixajSS(&mySerial);

#define M0 7
#define M1 6

#define Adres 1  //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerden FARKLI olmalı
#define Kanal 20  //Frekans değeri
//E22 için 0--80 arasında bir sayı giriniz. Diğer Modüllerle AYNI olmalı.
//E22 900 için Frekans = 850+kanal değeri.
#define Netid 63 //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerle AYNI olmalı.

#define GonderilecekAdres 2

struct Signal {
 char sifre[15] = "Fixaj.com";
 char konum[15];
 bool btn1;
 byte btn2[10];
 byte btn3[4];
} data;


void setup() {
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 FixajSS.begin();

 LoraE22Ayarlar();

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);

 delay(500);
 Serial.println("başlıyoruz.. Fixaj.com");
}

void loop() {

 data.btn1 = false;
 *(float*)(data.btn2) = 37.199386;
 *(int*)(data.btn3) = 1453;
 strcpy(data.konum, "Teknofest");

 ResponseStatus rs = FixajSS.sendFixedMessage(highByte(GonderilecekAdres), lowByte(GonderilecekAdres), Kanal, &data, sizeof(Signal));
 delay(2000);
}

void LoraE22Ayarlar() {

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, HIGH);

 ResponseStructContainer c;
 c = FixajSS.getConfiguration();
 Configuration configuration = *(Configuration*)c.data;

 //DEĞİŞEBİLEN AYARLAR
 // Üstte #define kısmında ayarlayınız
 configuration.ADDL = lowByte(Adres);
 configuration.ADDH = highByte(Adres);
 configuration.NETID = Netid;
 configuration.CHAN = Kanal;

 //SEÇENEKLİ AYARLAR
 configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_010_24; //Veri Gönderim Hızı 2,4 varsayılan
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_000_03; //Veri Gönderim Hızı 0,3 En uzak Mesafe
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_111_625; //Veri Gönderim Hızı 62,5 En Hızlı

 configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_240_00; //veri paket büyüklüğü 240 byte Varsayılan
 //configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_064_10; //veri paket büyüklüğü 64 byte
 //configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_032_11; //veri paket büyüklüğü 32 en hızlısı

 configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_22; //Geönderim Gücü max Varsayılan
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_13;
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_10; //Geönderim Gücü min

 //GELİŞMİŞ AYARLAR
 configuration.SPED.uartBaudRate = UART_BPS_9600;
 configuration.SPED.uartParity = MODE_00_8N1;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.WORPeriod = WOR_2000_011;
 configuration.OPTION.RSSIAmbientNoise = RSSI_AMBIENT_NOISE_DISABLED;

 //configuration.TRANSMISSION_MODE.WORTransceiverControl = WOR_TRANSMITTER;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.WORTransceiverControl = WOR_RECEIVER;

 //configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRSSI = RSSI_ENABLED;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRSSI = RSSI_DISABLED;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.fixedTransmission = FT_FIXED_TRANSMISSION;
 //configuration.TRANSMISSION_MODE.fixedTransmission = FT_TRANSPARENT_TRANSMISSION;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRepeater = REPEATER_DISABLED;
 //configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRepeater = REPEATER_ENABLED;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableLBT = LBT_DISABLED;
 // configuration.TRANSMISSION_MODE.enableLBT = LBT_ENABLED;

 // Ayarları KAYDET ve SAKLA
 ResponseStatus rs = FixajSS.setConfiguration(configuration, WRITE_CFG_PWR_DWN_SAVE);
 c.close();
}

Alıcı Kodu

#include "LoRa_E22.h"
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
LoRa_E22 FixajSS(&mySerial);

#define M0 7
#define M1 6

#define Adres 2  //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerden FARKLI olmalı
#define Kanal 20 //Frekans değeri
//E22 için 0--80 arasında bir sayı giriniz. Diğer Modüllerle AYNI olmalı.
//E22 900 için Frekans = 850+kanal değeri.
#define Netid 63 //0--65000 arası bir değer girebilirsiniz. Diğer Modüllerle AYNI olmalı.


struct Signal {
 char sifre[15] = "Fixaj.com";
 char konum[15];
 bool btn1;
 byte btn2[10];
 byte btn3[4];
} data;


void setup() {
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
 FixajSS.begin();

 LoraE22Ayarlar();

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);

 delay(500);
 Serial.println("başlıyoruz.. Fixaj.com");
}

void loop() {
 while (FixajSS.available() > 1) {

  ResponseStructContainer rsc = FixajSS.receiveMessage(sizeof(Signal));
  struct Signal data = *(Signal*)rsc.data;
  rsc.close();

  if (strcmp(data.sifre, "Fixaj.com") == 0) {
   Serial.println("Sifre doğru");
   Serial.print("Konum: ");
   Serial.println(data.konum);
   Serial.print("buton durumu: ");
   Serial.println(data.btn1);
   Serial.print("Kordinat: ");
   Serial.println(*(float*)(data.btn2), 6);
   Serial.print("Büyük sayı: ");
   Serial.println(*(int*)(data.btn3));
  }
 }
}


void LoraE22Ayarlar() {

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, HIGH);

 ResponseStructContainer c;
 c = FixajSS.getConfiguration();
 Configuration configuration = *(Configuration*)c.data;

 //DEĞİŞEBİLEN AYARLAR
 // Üstte #define kısmında ayarlayınız
 configuration.ADDL = lowByte(Adres);
 configuration.ADDH = highByte(Adres);
 configuration.NETID = Netid;
 configuration.CHAN = Kanal;

 //SEÇENEKLİ AYARLAR
 configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_010_24; //Veri Gönderim Hızı 2,4 varsayılan
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_000_03; //Veri Gönderim Hızı 0,3 En uzak Mesafe
 //configuration.SPED.airDataRate = AIR_DATA_RATE_111_625; //Veri Gönderim Hızı 62,5 En Hızlı

 configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_240_00; //veri paket büyüklüğü 240 byte Varsayılan
 //configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_064_10; //veri paket büyüklüğü 64 byte
 //configuration.OPTION.subPacketSetting = SPS_032_11; //veri paket büyüklüğü 32 en hızlısı

 configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_22; //Geönderim Gücü max Varsayılan
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_13;
 //configuration.OPTION.transmissionPower = POWER_10; //Geönderim Gücü min

 //GELİŞMİŞ AYARLAR
 configuration.SPED.uartBaudRate = UART_BPS_9600;
 configuration.SPED.uartParity = MODE_00_8N1;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.WORPeriod = WOR_2000_011;
 configuration.OPTION.RSSIAmbientNoise = RSSI_AMBIENT_NOISE_DISABLED;

 //configuration.TRANSMISSION_MODE.WORTransceiverControl = WOR_TRANSMITTER;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.WORTransceiverControl = WOR_RECEIVER;

 //configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRSSI = RSSI_ENABLED;
 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRSSI = RSSI_DISABLED;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.fixedTransmission = FT_FIXED_TRANSMISSION;
 //configuration.TRANSMISSION_MODE.fixedTransmission = FT_TRANSPARENT_TRANSMISSION;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRepeater = REPEATER_DISABLED;
 //configuration.TRANSMISSION_MODE.enableRepeater = REPEATER_ENABLED;

 configuration.TRANSMISSION_MODE.enableLBT = LBT_DISABLED;
 // configuration.TRANSMISSION_MODE.enableLBT = LBT_ENABLED;

 // Ayarları KAYDET ve SAKLA
 ResponseStatus rs = FixajSS.setConfiguration(configuration, WRITE_CFG_PWR_DWN_SAVE);
 c.close();
}