Kütüphanesiz LoRa Kullanımı

Arkadaşlardan çokça soru gelen kütüphanesiz lora modülü kullanımı ile ilgili örnekleri bu sayfada toparlıyorum.

1 İnt Tipinde Büyük Sayıları Yollama ve Alma

Gönderici Kodu:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial FixSerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı

#define M0 7
#define M1 6

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);

 FixSerial.begin(9600);
}

void loop() {
 FixSerial.write((byte)0x00); //Alıcı Adresi HIGH
 FixSerial.write(3);    //Alıcı Adresi LOW
 FixSerial.write(18);    //Alıcı Kanalı =0x17=23  (410M+23=433 MHz)

 intGonder(12345); // Bu Sayıyı Göndereceğiz ->
 delay(1000);
}

void intGonder(int sayi) {
 FixSerial.write(highByte (sayi));
 FixSerial.write(lowByte (sayi));
}

//GÖNDERİCİ LORA

Alıcı Taraf

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial FixSerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı

#define M0 6
#define M1 7
byte upperByte, lowerByte;
int newInt=0;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);
 
 FixSerial.begin(9600);
}

void loop() {
 if (FixSerial.available() > 1) {
  upperByte = FixSerial.read();
  lowerByte = FixSerial.read();

  newInt = (upperByte << 8) + lowerByte;
  Serial.print("Sayi= ");
  Serial.println(newInt);
 }
}

//ALICI LORA

2 String Yollama

Gönderici

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial FixSerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
byte i = 0;
#define M0 7
#define M1 6
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);
 FixSerial.begin(9600);
}
void loop() {
 FixSerial.write((byte)0x00); //Alıcı Adresi HIGH
 FixSerial.write(3);    //Alıcı Adresi LOW
 FixSerial.write(18);    //Alıcı Kanalı =0x17=23  (410M+23=433 MHz)
 
 FixSerial.println("Selam");
 delay(500);
}

Alıcı

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial FixSerial(3, 4); //PCB versiyon 4.3 den sonra bu şekilde olmalı
char rc;

#define M0 6
#define M1 7


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);
 FixSerial.begin(9600);
}

void loop() {
 while (FixSerial.available()) {
  rc = FixSerial.read();
  Serial.print(rc);  
 }
}

3 Video

Youtube fixaj kanalımız üzerinden de kütüphanesiz lora kullanım videosunu izlemenizi tavsiye ederim.