193 görüntülenmeLoraarduino-nano lorae32
0

ürün sipariş numarası 9851219. Sorum şu arduino nano ile e 32 yi bağlayıp mesaj gönderimini test etmek ancak rf setting kısmında no response from module hatası alıyorum.

// ALıcı kodu<br />#include <SoftwareSerial.h><br />#include "LoRa_E32.h"<br /> #define M0 7<br />#define M1 6<br /> struct veriler {<br />  int deger1;<br />  int deger2;<br />  int deger3;<br />} data;<br /> SoftwareSerial loraSerial(10, 11);<br />LoRa_E32 E32(&loraSerial);<br />  void setup() {<br />  pinMode(M0, OUTPUT);<br />  pinMode(M1, OUTPUT);<br />  digitalWrite(M0, LOW);  <br />  digitalWrite(M1, LOW);  <br />  Serial.begin(9600);<br />  E32.begin();<br />  delay(500);<br />}<br /> void loop() {<br />  while (E32.available() > 1){<br />         ResponseStructContainer rsc = E32.receiveMessage(sizeof(veriler));<br />     struct veriler data = *(veriler*) rsc.data;<br />     Serial.println("Gelen Mesaj: ");<br />     Serial.println(data.deger1);<br />     Serial.println(data.deger2);<br />     Serial.println(data.deger3);<br />   rsc.close();<br />  }<br />  }<br /> //Verici kodu<br />#include <SoftwareSerial.h> <br />#include "LoRa_E32.h" <br />  SoftwareSerial loraSerial(10, 11); <br />LoRa_E32 E32(&loraSerial); <br />#define M0  7<br />#define M1  6<br />  struct veriler{ <br />  int deger1; <br />  int deger2; <br />  int deger3; <br />  } data; <br />void setup() { <br />  pinMode(M0,OUTPUT); <br />  pinMode(M1,OUTPUT); <br />  digitalWrite(M0,LOW); <br />  digitalWrite(M1,LOW); <br />      Serial.begin(9600); <br />  E32.begin(); <br />  delay(500); <br />} <br />  void loop() { <br />  data.deger1=12; <br />  data.deger2=34; <br />  data.deger3=56; <br />    ResponseStatus rs=E32.sendFixedMessage(0,0,23,&data, sizeof(veriler)); <br />  Serial.println(rs.getResponseDescription()); <br />  delay(2000); <br />        }

Yusuf Taha Okutan Cevaplanan soru Aralık 28, 2022
0

verici

#include <SoftwareSerial.h>
#include “LoRa_E32.h”

SoftwareSerial loraSerial(10, 11);
LoRa_E32 E32(&loraSerial);
#define M0 7
#define M1 6

struct veriler{
int deger1;
int deger2;
int deger3;
} data;
void setup() {
pinMode(M0,OUTPUT);
pinMode(M1,OUTPUT);
digitalWrite(M0,LOW);
digitalWrite(M1,LOW);

Serial.begin(9600);
E32.begin();
delay(500);
}

void loop() {
data.deger1=12;
data.deger2=34;
data.deger3=56;

ResponseStatus rs=E32.sendFixedMessage(0,0,23,&data, sizeof(veriler));
Serial.println(rs.getResponseDescription());
delay(2000);

}

alıcı

#include <SoftwareSerial.h>
#include “LoRa_E32.h”

#define M0 7
#define M1 6

struct veriler {
int deger1;
int deger2;
int deger3;
} data;

SoftwareSerial loraSerial(10, 11);
LoRa_E32 E32(&loraSerial);

void setup() {
pinMode(M0, OUTPUT);
pinMode(M1, OUTPUT);
digitalWrite(M0, LOW);
digitalWrite(M1, LOW);
Serial.begin(9600);
E32.begin();
delay(500);
}

void loop() {
while (E32.available() > 1){

ResponseStructContainer rsc = E32.receiveMessage(sizeof(veriler));
struct veriler data = *(veriler*) rsc.data;
Serial.println(“Gelen Mesaj: “);
Serial.println(data.deger1);
Serial.println(data.deger2);
Serial.println(data.deger3);

rsc.close();
}

}

Yusuf Taha Okutan Cevaplanan soru Aralık 28, 2022
2 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.
Whatsapp'tan Yaz
1
Ürün Danışmanı Burada!
fixaj.com Ürün Danışmanı
Merhaba,

Ben sadece "Satın Alma" konularında destek vermekteyim.

Kodlama yardımı, haberleşme hataları, bağlantı şemaları vb. konularla ilgili "Soru&Cevap" https://fixaj.com/sorucevap/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.