Çözüldü1.18K görüntülenmeLoraarduino-nano lorae32
0

ürün sipariş numarası 9851219. Sorum şu arduino nano ile e 32 yi bağlayıp mesaj gönderimini test etmek ancak rf setting kısmında no response from module hatası alıyorum.

// ALıcı kodu<br />#include <SoftwareSerial.h><br />#include "LoRa_E32.h"<br /> #define M0 7<br />#define M1 6<br /> struct veriler {<br />  int deger1;<br />  int deger2;<br />  int deger3;<br />} data;<br /> SoftwareSerial loraSerial(10, 11);<br />LoRa_E32 E32(&loraSerial);<br />  void setup() {<br />  pinMode(M0, OUTPUT);<br />  pinMode(M1, OUTPUT);<br />  digitalWrite(M0, LOW);  <br />  digitalWrite(M1, LOW);  <br />  Serial.begin(9600);<br />  E32.begin();<br />  delay(500);<br />}<br /> void loop() {<br />  while (E32.available() > 1){<br />         ResponseStructContainer rsc = E32.receiveMessage(sizeof(veriler));<br />     struct veriler data = *(veriler*) rsc.data;<br />     Serial.println("Gelen Mesaj: ");<br />     Serial.println(data.deger1);<br />     Serial.println(data.deger2);<br />     Serial.println(data.deger3);<br />   rsc.close();<br />  }<br />  }<br /> //Verici kodu<br />#include <SoftwareSerial.h> <br />#include "LoRa_E32.h" <br />  SoftwareSerial loraSerial(10, 11); <br />LoRa_E32 E32(&loraSerial); <br />#define M0  7<br />#define M1  6<br />  struct veriler{ <br />  int deger1; <br />  int deger2; <br />  int deger3; <br />  } data; <br />void setup() { <br />  pinMode(M0,OUTPUT); <br />  pinMode(M1,OUTPUT); <br />  digitalWrite(M0,LOW); <br />  digitalWrite(M1,LOW); <br />      Serial.begin(9600); <br />  E32.begin(); <br />  delay(500); <br />} <br />  void loop() { <br />  data.deger1=12; <br />  data.deger2=34; <br />  data.deger3=56; <br />    ResponseStatus rs=E32.sendFixedMessage(0,0,23,&data, sizeof(veriler)); <br />  Serial.println(rs.getResponseDescription()); <br />  delay(2000); <br />        }

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Şubat 24, 2023
0

kodu düzgün yapıştırı mısın tekrardan, göremiyorum . burda bariz bir temazsızlık var. şöyle yapalım lora aux pinini 5v gibi düşün bir led ve direnç tak 220 gibi bakalım led yanacak mı önce

Mehmet En iyi cevap olarak seçildi Şubat 24, 2023
0

verici

#include <SoftwareSerial.h>
#include “LoRa_E32.h”

SoftwareSerial loraSerial(10, 11);
LoRa_E32 E32(&loraSerial);
#define M0 7
#define M1 6

struct veriler{
int deger1;
int deger2;
int deger3;
} data;
void setup() {
pinMode(M0,OUTPUT);
pinMode(M1,OUTPUT);
digitalWrite(M0,LOW);
digitalWrite(M1,LOW);

Serial.begin(9600);
E32.begin();
delay(500);
}

void loop() {
data.deger1=12;
data.deger2=34;
data.deger3=56;

ResponseStatus rs=E32.sendFixedMessage(0,0,23,&data, sizeof(veriler));
Serial.println(rs.getResponseDescription());
delay(2000);

}

alıcı

#include <SoftwareSerial.h>
#include “LoRa_E32.h”

#define M0 7
#define M1 6

struct veriler {
int deger1;
int deger2;
int deger3;
} data;

SoftwareSerial loraSerial(10, 11);
LoRa_E32 E32(&loraSerial);

void setup() {
pinMode(M0, OUTPUT);
pinMode(M1, OUTPUT);
digitalWrite(M0, LOW);
digitalWrite(M1, LOW);
Serial.begin(9600);
E32.begin();
delay(500);
}

void loop() {
while (E32.available() > 1){

ResponseStructContainer rsc = E32.receiveMessage(sizeof(veriler));
struct veriler data = *(veriler*) rsc.data;
Serial.println(“Gelen Mesaj: “);
Serial.println(data.deger1);
Serial.println(data.deger2);
Serial.println(data.deger3);

rsc.close();
}

}

Yusuf Taha Okutan Cevaplanan soru Aralık 28, 2022